Stavba bazénu – jak postupovat

Velikost bazénu

Velikost bazénu je určena počtem osob, které se budou najednou koupat.  Pro dva lidi by šířka bazénu měla činit minimálně 4 metry. Aby mohli oba pohodlně plavat v podélném směru, doporučuje se délka minimálně 6 m.

Nejčastější rozměry soukromých bazénů jsou 8 x 4 m, v hotelech 10 x 4 nebo 12 x 5m. Pokud je bazén kratší než 8 m, lze doporučit protiproud, případně kombinovaný s masážním zařízením.

Za optimální hloubku vody se považuje 1,35 – 1,40 m při hloubce bazénu 1,50 – 1,60 m. Mělčina pro děti není při bazénu dlouhém 8 – 10 m vhodná, protože děti se učí plavat velmi rychle a tak je brzy spíše na obtíž. Pokud si přejete skokanské prkno, hloubka vody musí činit alespoň 2,8 – 3 m, což je hloubka, která je realizovatelná pouze v opravdu velkém bazénu.

Materiály na bazény

K výrobě bazénů se dnes používají různé stavební a technické materiály a jejich kombinace. Látky, kterým přísluší největší význam, jsou beton (například zdivo, stříkaný beton, nebo železobeton), plasty jako duroplasty ( polyester) a termoplasty ( PVC folie), ocel, nerezové a spojovací materiály.

Při povrchové úpravě přijdou ke slovu barevné a plastové nátěry. Dále pak folie Alkorplan 2000 a keramické dlaždice pro betonové bazény, přičemž při keramické úpravě se používá tvrzený beton odpovídající kvality

Péče o bazén

Kdo je šťastným majitelem bazénu, může se těšit z křišťálově čisté vody. Nezkalená radost z  koupání se může „zkalit“ v pravém smyslu tohoto slova, když není vodě věnována náležitá péče.

Každý koupající s sebou přináší znečištění, jako například větší nečistoty, zbytky mýdla a kosmetiky, kožní šupinky, sliny, bakterie, viry – všechny jsou obsaženy v bazénové vodě.

Podle umístění bazénu budou do vody ze vzduchu přenášeny výtrusy, zárodky, prach, saze, listí, pyl z květin, hmyz. Z výtrusů a zárodků, které ve vodě nacházejí ideální prostředí pro život, se pod vlivem slunce a tepla vyvinou řasy a malé organismy. Ty vedou k zakalení a zabarvení vody v případě, že vodu nevyměníte, nebo neošetříte bazénovou chemií.

Proto bez náležité péče voda brzy nebude splňovat estetické ani hygienické požadavky. Ekonomické důvody a také skutečnost, že větší množství vody se v poslední době stává vzácností, se kterou je nutné zacházet velmi starostlivě, hovoří proti časté výměně vody.  Nadto je při větší výměně vody, koupání na několik dní znemožněno, nemluvě o práci, která je s tím spojena.

Kryté bazény

Dobře postavený krytý bazén představuje nepochybně tu nejlepší možnost – celoroční provoz je přáním snad všech přátel koupání.

Krytý bazén potřebuje ovšem více techniky a plánování – proto nedělejte žádná rozhodnutí před tím, než si vše dobře promyslíte.

Pro bezchybnou funkci bazénu musí být vyřešeny některé technické otázka, a to:

« tepelná izolace a odpar

« ohřívání a větrání prostoru

« odvlhčení

« akustika a zvuková izolace

« přirozené a umělé osvětlení

Každý, kdo má zkušenost se stavbou soukromého krytého bazénu, ví, že technické úkoly musejí být naplánovány velmi pečlivě, a že optimálního výsledku je dosaženo tehdy, když stavební a bazénová firma spolupracují.

Velikost bazénu bývá běžně menší než u venkovního bazénu. Provozní náklady jsou úměrné velikosti vodní plochy, takže tato okolnost by měla být při plánování zvážena.  Kryté bazény mívají rozměr od 5 x 3 m do 8 x 4 m.

Rozvody bazénu        Tlaková zkouška bazénu

Obkládání bazénu        Stavba bazénu